کنترل کننده های ترافیک

مرداد ۱, ۱۳۹۹

اطمینان به عملکرد انسانی در مدیریت کنترل هوایی هنوز در مقایسه با سایر منابع بسیار بالاست . با وجود این بسیاری از حوادث یا وقایع به اشتباهات انسانی نسبت داده می شود(عموما کنترل کننده های ترافیک و کنترل کننده  و یا خلبان )تا به نقصان در وسایل سخت افزاری و نرم افزاری و سطوح و پیچیدگی ترافیک هوایی را بررسی کنترل کنندهها در سیستم جاری قرار می دهد .

این واقعیات امر می کند که تلاش و کوشش باید انجام شود برای کنترل و مدیریت اشتباهات انسانی در طراحی مراحل،قبل از اینکه آنها آشکار کننند خودشان را به عنوان حوادث و وقایع در سیستم های عملیاتی یک محدوده ی حوزه ای از متدها به کاربرده شده و ازمایش شده است در NATSبرای بازیابی و استخراج اطلعات در اشتباهات انسانی تلاش کرده است تا سیستم های قابل ارتجاع را به اشتباهات انسانی رشد بدهد.

محدوده روش ها از کارهای آشکار مانند مشاهده ،مصاحبه و (پر کردن)پرسشنامه تا تکنیک ها بیشتر متمایل به پیشگویی اشتباه انسانی به وسیله ی تکنیک های TRACER(ارائه شده توسط KIWANوSHORROCH ) و HAZAP .

کنترل کننده های ترافیک

کنترل کننده های ترافیک با استفاده از ورودی های آماری و اطلاعات بدست آمده از سنسور ها و سایر تجهیزات اطلاعات درباره تعداد وسائط نقلیه و عابرین پیاده منتظر در معابر سطح ترافیک را تامین می نماید. یک سوئیچ شبکه صنعتی می تواند تعداد نقاط اتصال برای تمام تجهیزات مبتنی بر اترنت سطح معابر را ارتقا ببخشد.

کنترل کننده ترافیک

فراتر از اتصالات استاندارد ، PoE ها می توانند سوئیچ ها را قادر به تغذیه دوربین ها ، تجهیزات بیسیم  و سایر تجهیزات را در تقاطع های ترافیکی نمایند.

کنترل کننده های ترافیک با استفاده از اطلاعات بدست آورده تنطیمات زمانی برای چراغ های راهنمای و رانندگی و یا حذف سیگنالها و فازهای مراحل مختلف آنها در صورتیکه هیچ وسیله نقلیه ای در سطح معابر نیست برای کاهش ترافیک استفاده می نماید.

تمامی اطلاعات می بایست به مراکز مدیریت ترافیک برای مدیریت بیشتر و قابلیت های کنترلی بازگشت داده شوند. سوییچ های مدیریتی اترنت با قابلیت اتصالات فیبر نوری در کابینت های معابر ترافیکی،

کنترل کننده های ترافیک

 زیرساخت های ارتباطات در فواصل زیاد و سرعت های بالا همراه با ساختار های افزونگی و  اطمینان از رسیدن اطلاعات در مراکز مدیریت کنترل ترافیک را فراهم می کند. افزونگی در شبکه های اترنت صنعتی از مهمترین نکات کلیدی در نگهداری سرعت و قابلیت اطمینان شبکه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *